Portugaleteko dirulaguntzen programa

Portugaleteko Udalak jarduera uzteagatiko aparteko laguntza batzuk iragarri ditu bere webgunean, udalerriko merkataritza-, ostalaritza- eta zerbitzu-enpresetan COVID-19ren osasun-alertaren ondorio ekonomikoak arintzeko.

Gehienez 900.000 euro bideratuko dira, eta onuradunak autonomoak eta mikroETEak izan ahalko dira, forma juridikoa edozein dela ere, baldin eta:

– Jarduera amaitu dutenak edo
– Fakturazioa gutxienez% 75 murriztea, aurreko seihilekoaren batez bestekoarekin alderatuta, eta Portugaleteko merkataritza-, ostalaritzaedo zerbitzu-establezimendu batean jardutea.

Laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, gehieneko aurrekontuko 900.000 euroak zati aldeko ebazpena jaso duten eskabide guztiak egingo dira.

Oinarri hauek BBOn argitaratu eta hurrengo 10 egun baliodunetan aurkeztu aha izango dira.